DZIAŁ INFORMATYKI

 

ANDRZEJ ŻUK

Kierownik Działu
ANDRZEJ ŻUK

tel. (68) 353-36-53

dz.informatyki@gm.zgora.pl


Siedziba

 

Pozostałe telefony działu
Dział --------------------------------- (68) 353-36-65

 

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa  informatyczna naszego Zakładu to jest:
 • instalacja, wdrażanie, konserwacja użytkowanego w firmie oprogramowania,
 • administrowanie sieciami,
 • naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego,
 • wprowadzeniem danych do programu czynszowego,
 • kontakty z Urzędem Miejskim w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • szkolenie i udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów,
 • kontrola i serwisowanie zakładowego sprzętu cyfrowego,
 • prowadzenie witryny internetowej Zakładu,
 • obsługa zakładowych urządzeń multimedialnych, cyfrowych oraz analogowych,
 • wykonywanie oraz konsultacja projektów znaków graficznych umieszczanych na dokumentach i innych materiałach Zakładu,
 • prowadzenie multimedialnych prezentacji i szkoleń dla potrzeb Zakładu,
 • przygotowywanie materiałów audiowizualnych związanych z promocją Zakładu i dokumentowanie ich.