DZIAŁ UTRZYMANIA LASÓW

 

Arkadiusz Orzeszko

Kierownik Działu
ARKADIUSZ ORZESZKO

tel. (68) 353-36-52

arkadiusz.orzeszko@gm.zgora.pl


ul. Zjednoczenia 110

 

Pozostałe telefony działu
Dział ----------------------------------- (68) 353-36-44
Referent ds Lasów Komunalnych -- (68) 353-36-67

 

  Zakres pracy działu:
  1. Administracja lasów komunalnych miasta Zielona Góra,
  2. Prowadzenie gospodarki leśnej na terenie lasów komunalnych,
  3. Prowadzenie ochrony ppoż. na terenie lasów komunalnych,
  4. Wydawanie zezwoleń na organizację i rozpalanie ognisk na terenie lasów komunalnych,
  5. Sprzedaż drewna z terenów zielonych, pasów drogowych miasta Zielona Góra oraz lasów komunalnych,
  6. Nadzór nad lasami należącymi do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie miasta Zielona Góra.