SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

SŁAWOMIR KREMENS

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji
Inspektor Ochrony Danych

SŁAWOMIR KREMENS

tel. (68) 353-36-42

slawomir.kremens@gm.zgora.pl


Siedziba

 

 Zakres pracy:

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:

  1. sprawuje nadzór nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, a także organizacyjnych i technicznych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,
  2. przygotowuje materiały szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzi szkolenia osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych,
  3. przeprowadza wewnętrzne audyty przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  4. prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
  5. przeprowadza szkolenie każdej osoby, która ma zostać upoważniona do przetwarzania danych osobowych.