Wiktor Fanajło
Redaktor: Andrzej Żuk   
13.11.2018.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 

Wiktora  Fanajło

08.09.1954 - 09.11.2018

 

 

Straciliśmy bardzo dobrego szefa, wspaniałego, życzliwego i serdecznego człowieka, którego wspominać będziemy jako osobę pogodną i zawsze uśmiechniętą. Nasz Dyrektor Wiktor Fanajło przez 20 lat pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Był założycielem i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, cenionym fachowcem w dziedzinie zarządzania zasobami mieszkaniowymi, wykładowcą w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Zmieniony ( 13.11.2018. )