ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

 

 

Kierownik
 PAWEŁ SZCZEPAŃSKI

tel. 68 322-15-72

ul. Sowińskiego 44a 65-419 Zielona Góra

pawel.szczepanski@gm.zgora.pl

Siedziba ABM 1
Pozostałe telefony działu
Centrala-FAX ------------------------ 68 322-15-72
Z-ca kierownika ds. tech. ----------- 68 322-15-74
Z-ca kierownika ds. ekonom. ------ 68 322-15-82
Dział ekonomiczny ------------------ 68 322-15-83, 81, 84, 85
Majster ------------------------------- 68 322-15-75
Dział techniczny --------------------- 68 322-15-77, 80, 79

Godziny urzędowania
  poniedziałek: od godz. 700 do godz. 1600
  od wtorku do piątku: od godz. 700 do godz. 1500Zadania ABM 1:
 1. Zarządza nieruchomościami komunalnymi, reprezentuje własność komunalną we wspólnotach mieszkaniowych, obsługuje najemców lokali komunalnych.
 2. W zakresie obsługi najemców lokali komunalnych i utrzymania budynków komunalnych, prowadzi sprawy dotyczące:
  • planowania remontów i rozliczania kosztów w budynkach komunalnych,
  • zawierania umów najmu,
  • windykacji należności czynszowych i wpłat,
  • rozliczania dostarczonych mediów (woda, ścieki, c.o., odpady itp.),
  • zlecania, nadzorowania i rozliczania robót remontowych w budynkach i lokalach komunalnych,
  • przekazywania lokali komunalnych do zasiedlenia,
  • kontroli czystości w częściach wspólnych budynków komunalnych,
  • konserwacji budynków i lokali komunalnych.