ZARZĄD WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NR 1 - 2

 

ARTUR PRZĄDKIEWICZ

Kierownik
ARTUR PRZĄDKIEWICZ

tel. 68 322-15-70

ul. Bohaterów Westerplatte 11 (VIII piętro) 65-001 Zielona Góra

ZWM2@gm.zgora.pl

 
Pozostałe telefony działu
Z-ca kierownika ds. tech. ---------- 68 322-16-15
Z-ca kierownika ds. ekonom. ------ 68 322-15-63
Dział ekonomiczny ------------------ 68 322 15 59 (54 lub 56), 68 322-15-68 (69 lub 70)
Majster ------------------------------- 68 322 16 01, 68 322-15-65
Dział eksploatacji ------------------- 68 322 15 57, 68 322-15-66

Godziny urzędowania
  W poniedziałki od godz. 700 do godz. 1600
  W pozostałe dni robocze od godz. 700 do godz. 1500Zadania ZWM 1 - 2:

 1. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi (budynkami wspólnot mieszkaniowych) z udziałem miasta.
 2. W zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych prowadzi:
  • roczne rozliczenie kosztów utrzymania budynku,
  • plan gospodarczy dla danego budynku,
  • wykonywanie napraw i konserwacji budynków,
  • roczne rozliczenie kosztów na każdy lokal mieszkalny,
  • bieżące rozliczanie kosztów utrzymania każdej nieruchomości,
  • odrębnie rozliczanie comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem lokalu np. wody, dostarczanego ciepła itp.,
  • przygotowywanie treści uchwał zgodnie z wnioskami w tej sprawie,
  • zbieranie podpisów pod uchwałami,
  • realizacja uchwał,
  • stały nadzór nad prawidłowym i systematycznym przebiegiem wymaganych przepisami przeglądów,
  • prowadzenie dokumentacji budynków itd.
  • nadzór i rozliczanie prac remontowych,
  • doradztwo w podstawowym zakresie technicznym i eksploatacyjnym mieszkań i budynków.
 3. Udzielanie właścicielom informacji o aktualnym stanie technicznym i prawnym nieruchomości.