Sprawy związane z zarządem nieruchomościami wspólnymi

Wszystkie sprawy związane z zarządem nieruchomościami wspólnymi (budynkami wspólnot mieszkaniowych) z udziałem miasta należy załatwiać w Zarządach Wspólnot Mieszkaniowych do których podlegają poszczególne budynki i ulice: