SOBOTA, 25 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

DZIAŁ EKONOMICZNY Drukuj Email

 

DOROTA BUNDZ

Kierownik Działu
DOROTA BUNDZ

tel. (68) 353-36-56

dz.ekonomiczny@gm.zgora.pl


Siedziba

 

Pozostałe telefony działu
Dział ---------------------------------- (68)322-91-70, (68)353-36-70

 

Zadania Działu:

  1. Opracowywanie rocznych planów finansowych wraz z załącznikami.
  2. Sporządzanie wieloletnich, rocznych, bieżących i problemowych analiz w zakresie realizacji planu, wykonania usług, kosztów, zatrudnienia i wynagrodzeń.
  3. Prowadzenie zestawień kosztów i przychodów zakładu.
  4. Opracowywanie kalkulacji cen na usługi komunalne, transportowe, warsztatowe itp. :
   • wywóz nieczystości stałych,
   • wynajem pojemników komunalnych,
   • utylizację odpadów,
   • opłaty ryczałtowe za usuwanie odpadów,
   • opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych,
   • mechaniczne oczyszczanie ulic i placów,
   • polewanie ulic,
   • usługi transportu ogólnego,
   • usługi warsztatowe,
   • usługi lokatorskie.
  5. Opracowywanie cenników i zarządzeń dyrektora w sprawie wprowadzenia w/w cen.
  6. Zbieranie i przetwarzanie danych do sprawozdań, monitoringów mieszkaniowych i komunalnych, informacji dot. wynagrodzeń,zatrudnienia, kosztów itp.,
  7. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych z zatrudnienia i wynagrodzeń.
  8. Naliczanie wynagrodzeń pracowników.
  9. Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowych,opiekuńczych, macierzyńskich), rodzinnych i wychowawczych.
  10. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranie miesięcznych zaliczek, kontrolowanie progów podatkowych pracowników,rozliczanie roczne podatku.
  11. Naliczanie i pobieranie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych z wynagrodzeń pracowników i zatrudnionych na podstawie umów-zlecenia i o dzieło.
  12. Naliczanie składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych obciążających pracodawcę i na Fundusz Pracy.
  13. Naliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników.
  14. Sprawdzanie,kompletowanie i przechowywanie dokumentacji płacowej i zasiłkowej.
  15. Prowadzenie ewidencji zatrudnienia i wynagrodzeń z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne.
  16. Sporządzanie wniosków ZUS Rp-7 do ustalenia wymiaru rent, emerytur i kapitału początkowego pracowników i byłych pracowników.
 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684