WTOREK, 24 listopada 2020 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Flory, Jana, Romana
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

Informacje o zamianie mieszkań Drukuj Email

Zamiana mieszkań

CEL

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym lokalnej społeczności, wyodrębnił w strukturach organizacyjnych Zakładu Dział Zamiany Mieszkań, który mieści się przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Górze.

Głównym zadaniem DZM jest pośredniczenie w dokonywaniu zamian mieszkań, w przypadku gdy co najmniej jeden z zamienianych lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.

Program zamian lokali w zasobie mieszkaniowym Zielona Góra powstał z myślą o lokatorach, którzy:

 • chcą w ten sposób uregulować swoje zadłużenie,
 • pragną poprawić swoje warunki bytowe,
 • zamierzają dostosować wysokość opłat za lokal do swoich możliwości finansowych.

Dobrowolna zamiana lokali ma poprawić ogólne warunki mieszkaniowe oraz sytuację życiową mieszkańców lokali gminnych, dostosować lokal do ich potrzeb i możliwości, a także pomóc przy całkowitej spłacie zadłużenia, ponieważ usytuowanie lokalu, powierzchnia czy zbyt wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dotychczasowych najemców.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA BIURA ZAMIANY MIESZKAŃ

 • Zadaniem Działu Zamiany Mieszkań jest pomoc przy zamianie mieszkania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonanie zamiany mieszkania, którego powierzchnia, lokalizacja, czy też wysokie koszty utrzymania powodują powstanie kłopotów życia codziennego najemców, czy użytkowników lokali.
 • Dział Zamiany Mieszkań prowadzi komputerową bazę danych lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany. Na podstawie zgłoszenia sporządzona jest oferta zamiany, która jest również udostępniona na stronie internetowej ZGM przy wykorzystaniu przeglądarki zamian mieszkań.
 • W komputerowej bazie zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są wyłącznie lokale zgłoszone w Dziale Zamiany Mieszkań.
 • Zamiana lokali mieszkalnych przez Dział Zamiany Mieszkań będzie możliwa w przypadku, gdy chociaż jeden z lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zielona Góra i jest administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

UCZESTNICY

Uczestnikami programu zamiany lokali mogą być:

 • najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zielona Góra,
 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasób mieszkaniowy,
 • byli najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zielona Góra, którzy utracili tytuł prawny do lokalu z uwagi na występujące na koncie lokalu zadłużenie.

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu sporządzenia oferty zapraszamy najemcę lokalu wraz z dowodem osobistym do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Dział Zamiany Mieszkań wraz z:

 • wypełnionymi drukami,
 • dowodami osobistymi najemców,
 • dokumentami potwierdzającymi tytuły prawne do lokali (umowa najmu, akt notarialny, skierowanie itp.)
 • w przypadku zamiany pomiędzy lokatorami mieszkania komunalnego a lokatorami z innych zasobów należy dostarczyć pisemną zgodę właściciela lokalu na dokonanie przedmiotowej zamiany.

WAŻNE

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O ZAMIANĘ MIESZKAŃ JEST BEZPŁATNE.

Druki są do pobrania tutaj:

Plik PDF Druk zgłoszenia lokalu do zamiany
Plik PDF Wniosek o wzajemną zamianę
Plik PDF Druk zgody na niekomercyjne wykorzystanie fotografii
Plik PDF Druk zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach
Plik PDF Druk rezygnacji z zamiany

lub w siedzibie Zakładu w Dziale Zamiany Mieszkań.

Druki 1-4 należy wypełnić i dostarczyć do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Dział Zamiany Mieszkań. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wypełnia zakład pracy.

Regulamin Zamiany Mieszkań dostępny jest w Dziale Zamiany Mieszkań.

KONTAKT:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dział Zamiany Mieszkań
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
Kierownik Działu pokój nr 003 (parter), tel. (68) 353-36-96, kom. 722 252 507
Pracownik Działu pokój nr 109 (I piętro), tel. (68) 353-67-05
e-mail: katarzyna.matuszkiewicz@gm.zgora.pl
Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30

 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684