SOBOTA, 25 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Drukuj Email

 

RENATA RATAJCZAK

Kierownik Działu
ANDŻELIKA PAŁKA

tel. (68) 353-36-54

iza.kapusta@gm.zgora.pl


Siedziba

 

Pozostałe telefony działu
Z-ca Kierownika ---------------------- (68) 353-36-85
Kasa ----------------------------------- (68) 353-36-51 (kasa czynna w godz. od 7.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 14.00)
Dział ----------------------------------- (68) 353-36-58, (68) 353-36-59

 

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
 
 1. Rejestracja zdarzeń księgowych zgodnie z ustalonymi zasadami i planem kont
  w księgach rachunkowych, które tworzą:
  • dziennik,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.
 2. Sprawowanie kontroli wtórnej nad dokumentami finansowo-księgowymi poprzez sprawdzenie formalno-prawnej i rachunkowej zgodności.
 3. Nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 4. Realizowanie obrotu gotówkowego w zakresie obsługi kasy głównej.
 5. Windykacja należności oraz regulacja zobowiązań Zakładu.
 6. Przygotowanie spraw dla Działu Prawnego celem dochodzenia należności na drodze sądowej.
 7. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych.
 8. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych.
 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684