SOBOTA, 25 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

DZIAŁ REMONTÓW Drukuj Email

 

Kierownik Działu
JANUSZ ŁOŚ

tel. (68) 353-36-81

dz.remontow@gm.zgora.pl


DZIAŁ REMONTÓW

 

Pozostałe telefony działu
Dział ----------------------------------- (68) 353-36-73 lub (68) 353-36-63

 

Zakres działania Działu Remontów:
 1. Sporządzanie planów finansowo - rzeczowych inwestycji, modernizacji oraz remontów i konserwacji budynków komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych,

 2. Opracowywanie danych do analiz i sprawozdań w zależności od potrzeb,

 3. Zlecanie wykonaniadokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań zapisanych w planach finansowo - rzeczowych oraz opracowywanie projektów technicznych o mniejszym zakresie we własnym zakresie,

 4. Przygotowanie dokumentów na przetargi zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,

 5. Zawieranie umów z wykonawcami robót, prowadzenie nadzorów robót, sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót, kontrolowanie rozliczeń budowy,

 6. Zabezpieczanie wykonawstwa robót na remonty do wykonania w systemie bezprzetargowym,

 7. Opiniowanie projektów technicznych modernizacji i rozbudów lokali mieszkalnych
  i użytkowych, adaptacji strychów, nadbudów itd. w budynkach komunalnych
  i wspólnot mieszkaniowych, gdzie procedura wymagana prawem jest zdecydowanie bardziej skomplikowana,

 8. Załatwianie korespondencji kierowanej od mieszkańców, urzędów i innych instytucji oraz przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania i udzielanie pełnej informacji w zakresie problemów, z jakimi się zwracają, dotyczących zakresu działania działu,

 9. Współpracowaniew ramach wykonywanych czynności z Rejonami ABM, innymi działami Zakładu, Urzędem Miejskim, Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, firmami, które ubezpieczają zarządzane przez ZGKiM nieruchomości.

 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684