PIĄTEK, 22 marca 2019 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogusława, Katarzyny, Oktawiana
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

DZIAŁ UTRZYMANIA BUDYNKÓW Drukuj Email

 

PAWEŁ WYSOCKI

Kierownik Działu
PAWEŁ WYSOCKI

tel. (68) 322-91-71

pawel.wysocki@gm.zgora.pl


DZIAŁ UTRZYMANIA BUDYNKÓW

 

Pozostałe telefony działu
Z-ca kierownika (68) 353-36-43
Inspektor ds. ekonomicznych (garaże) (68) 353-36-74
Dział - rozliczenia C.O. (68) 353-36-55

Administracje Budynków Mieszkalnych

Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 »
Administracja Budynków Mieszkalnych nr 2 »

 

Dział Utrzymania Budynków prowadzi całość spraw związanych z najmem i eksploatacją komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGKiM.
 
Do zadań Działu Utrzymania Budynków należy:
 • przygotowywanie materiałów oraz wytycznych dla Administracji Budynków Mieszkalnych do administrowania nieruchomościami,

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem stawek czynszu i opłat eksploatacyjnych,

 • zawieranie umów na najem garaży,

 • przygotowanie i zawieranie umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz nadzór nad realizacją tych umów i rozliczeniem w/w dostaw,

 • zawieranie umów na usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, konserwację: dźwigów osobowych, anten zbiorczych, domofonów, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody,

 • zlecanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach administrowanych przez ZGKiM,

 • prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych,

 • prowadzenie ewidencji budynków zabytkowych,

 • wydawanie opinii lokalizacyjnych obiektów oraz opinii w zakresie dzierżawy gruntów będących w administracji ZGKiM,

 • przygotowywanie przetargów na najem lokali użytkowych,

 • prowadzenie korespondencji w zakresie administrowania w mieszkaniowych zasobach komunalnych.

 • prowadzenie całości spraw związanych z dochodzeniem zaległości czynszowych i opłat za świadczenia

 • wystawianie upomnień dotyczących zaległości za lokale użytkowe

 • wystawianie terminów miesięcznych do zapłaty za lokale użytkowe

 • wystawianie wezwań do zapłaty za lokale użytkowe

 • wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych

 • kierowanie spraw do sądu dotyczących lokali użytkowych

 • udzielanie odpowiedzi w sprawach związanych z windykacją należności

 • naliczanie odsetek za zwłokę i prowadzenie windykacji należności z tytułu naliczonych odsetek

 • prowadzenie kartoteki kaucji zabezpieczających z tytułu najmu lokali użytkowych

 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą czynszu za lokale użytkowe

 • sporządzanie informacji do planów finansowych w zakresie przypisu dochodu z wynajmu lokali

 • sporządzanie miesięcznych zestawień przypisów należności i zobowiązań do syntetycznych kont finansowych.

 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2019 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul.Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3229104; (68) 3536704  faks (68) 3533684