SOBOTA, 25 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

DZIAŁ LOGISTYKI I TRANSPORTU Drukuj Email

 

 

Kierownik Działu
KATARZYNA LUBIK

tel. (68) 320-36-86

dz.logistyki@gm.zgora.pl


Dział Logistyki

 

Pozostałe telefony działu
Dział -------------------------------- (68) 320-36-83, fax: (68) 320-36-83

 

Zadania działu:
 1. w zakresie zaopatrzenia:
  1. planowanie i bilansowanie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby dyrekcji, rejonów ABM-ów i ZWM-ów, włączając zakup środków do utrzymania czystości, odzieży roboczej i ochronnej;
  2. organizowahie terminowej realizacji dostaw materiałowych dla potrzeb dyrekcji i rejonów ABM i ZWM;
  3. przeprowadzanie analizy kosztów zaopatrzenia i składowania materiałów;
  4. kontrolowanie pod względem merytorycznym faktur za dokonane zakupy przez dział zaopatrzenia i rejony ABM i ZWM;
  5. organizowanie i nadzór zapatrzenia w Zakładzie;
  6. prowadzenie analizy kosztów zaopatrzenia;
  7. sporządzanie harmonogramów wypadków planowanych przez Dział Zaopatrzenia;
  8. sporządzanie umów na zakupy zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych;
  9. bieżące analizowanie cen materiałów kupowanych przez Dział Zaopatrzenia;
  10. dopilnowanie prawidłowego zakupu materiałów - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 2. w zakresie transportu:
  1. prawidłowe i terminowe wykonywanie prac wynikających z zadań bieżących, zawartych umów i zleceń związanych z transportem;
  2. racjonalne i zgodne z przepisami wykorzystanie taboru i sprzętu przydzielonego do eksploatacji;
  3. realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej transportu oraz bieżąca analiza realizacji planu;
  4. prawidłowe prowadzenie dokumentacji, a w szczególności wszelkiego rodzaju raportów, zestawień, harmonogramów, tras, kart pracy kierowców, fakturowania usług itp.;
  5. terminowe dokonywanie przeglądów sprzętu i taboru.
 3. w pozostałym zakresie:
  1. organizacja techniczna zjazdów, festynów, targowisk, wystaw i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Zakład.
 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684