SOBOTA, 25 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.
STRONA GŁÓWNA arrow INFORMATOR DLA KLIENTA arrow Gospodarka Mieszkaniowa arrow Najem lokali użytkowych będących w zasobach Miasta Zielona Góra.

Najem lokali użytkowych będących w zasobach Miasta Zielona Góra. Drukuj Email
Redaktor: Andrzej Żuk   
12.06.2018.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII.669.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. administruje i zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Zielona Góra.

Wszystkie decyzje co do najmu i sprzedaży lokali użytkowych, podejmuje Prezydent Miasta Zielona Góra wydając odpowiednie zarządzenie.

Osoby zainteresowane najmem lokali użytkowych, należących do Miasta Zielona Góra powinny wystąpić z wnioskiem (formularz poniżej) do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110.
Wniosek powinien być złożony na odpowiednim formularzu dostępnym w pliku na dole strony.

Wniosek następnie trafia do Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach miasta Zielona Góra (zarządzenie nr 1252.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2017 r.).

Po rozpatrzeniu wniosku Zespół przedstawia opinię, na podstawie, której Prezydent Miasta podejmuje decyzję wydając odpowiednie zarządzenie.
Opisana wyżej procedura dotyczy również wniosków o kolejny najem lokali użytkowych i garaży będących własnością Miasta Zielona Góra.

Istnieją 2 możliwości najmu lokali użytkowych, będących w zasobach miasta:
1.    Tryb przetargowy.
Jeśli Prezydent Miasta Zielona Góra zarządzeniem wyda decyzję o przeznaczeniu lokalu na najem w trybie przetargowym, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadza przetarg na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.) Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Urzędu Miasta Zielona Góra, na tablicy ogłoszeń obydwu jednostek oraz w lokalnej gazecie. Przetarg na najem lokalu użytkowego rozpoczynany jest od 10 zł. netto/m². Z osobą/organizacją, która wygra przetarg podpisywana jest umowa najmu na czas nieokreślony. Wszystkie remonty w lokalu leżą po stronie najemcy.
2.    Tryb bezprzetargowy.
Na podstawie wniosku zainteresowanego Prezydent Miasta Zielona Góra po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. gospodarowania lokalami użytkowym, może wydać zarządzenie o najmie lokalu w trybie bezprzetargowym. Zgodnie z przepisami prawa umowa na najem takiego lokalu nie może być dłuższa niż 3 lata. Wszystkie remonty w lokalu leżą po stronie najemcy. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może zwolnić najemcę, który przeprowadza remont z opłat czynszu na okres do 6 miesięcy (netto). Stawki czynszu najmu lokali użytkowych w zależności od rodzaju działalności określone są w zarządzeniu nr 12.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2017r. (http://bip.zielonagora.pl/system/obj/47689_0012-2017.pdf).

Poniżej znajduje się wykaz wolnych lokali użytkowych (stan lokali aktualizowany jest raz w miesiącu). W międzyczasie Prezydent Miasta Zielona Góra może podjąć decyzję co do przeznaczenia któregoś z lokali).

Plik PDF Wniosek o najem/kolejny najem lokalu użytkowego/garażu będącego własnością Miasta Zielona Góra

Plik PDF Garaże do wynajęcia - (brak ofert)
Plik PDF Lokale użytkowe do wynajęcia

Szczegółowych informacji nt. najmu lokali użytkowych udziela Kierownik Działu Utrzymania Budynków Pan Paweł Wysocki ((68) 353-36-71). Informacji nt. stanu technicznego lokali udzielają pracownicy ABM.

 

Zmieniony ( 25.01.2024. )
 
następna podstrona »
© 2000-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684